صفحه اصـلی

ثبت نام آغاز شد

والدین بخوانند

ورود به پنل اعضاء

معرفی دبستان ستارخان

دبستان ستارخان یکی از مدارس برتر در حوزه آموزش و پرورش شیراز است که به پشتوانه ی سال ها تجربه آموزشی در سال ۱۳۸۹ تاسیس گردید.

دبستان ستارخان ماموریت خود را تلاش در جهت بهبود نظام آموزش به کمک ایجاد جوّی با نشاط و پر انرژی برای دانش آموزان و خانواده های آنان می داند و همواره باور دارد پرورش خوب در محیطی آرام و شاد انجام می گیرد. مدیریت دانش محور به کمک مشاوره ای درخور و ارائه فعالیت های مناسب در جهت علاقه ی دانش آموزان ، در نهایت منجر به رشدی شایسته می گردد