برگزیده ها

Previous
Next

تابلو اعلانات

روز نیایش (عرفه) مبارک

بچه های گلم! هر سال عده زیادی از مسلمانان برای زیارت خانه خدا ـ کعبه ـ راهی مکّه می شوند. مکّه یکی از شهرهای کشور عربستان است که کعبه در آن جا قرار دارد.