صفحه خانه

دبستان پسرانه غیردولتی ستارخان

دبستان ستارخان یکی از مدارس برتر در حوزه آموزش و پرورش شیراز می باشد که به پشتوانه ی سال ها تجربه آموزشی در سال 1389 تاسیس گردید. 

دبستان ستارخان ماموریت خود را تلاش در جهت بهبود نظام آموزش به کمک ایجاد جوّی با نشاط و پر انرژی برای دانش آموزان و خانواده های آنان می داند و همواره باور دارد پرورش خوب در محیطی آرام و شاد انجام می گیرد. مدیریت دانش محور به کمک  مشاوره ای درخور و ارائه فعالیت های مناسب در جهت علاقه ی دانش آموزان ، در نهایت منجر به رشدی شایسته می گردد.

مجله ستارخان

در اینجا می خوانید

چی بخوریم؟

چطوری صبحانه های خوشمزه داشته باشیم؟
همچنین ببینید کلاس چهارمی ها چطور آشپزی می کنند

داستان

5، 15،25 هر ماه داستان تازه ای را بخوانید

کاردستی : چی درست کنیم

چطور می تونیم چیزهای جدید درست کنیم؟

والدین بخوانند

نکات تربیتی ، مشاوره و هر آنچه لازم است بدانید

2کلام خودمونی

ویژه ی دانش آموزان کلاس چهارم تا ششم