بایگانی‌ ماهانه: تیر 1400

روز نیایش (عرفه) مبارک

بچه های گلم! هر سال عده زیادی از مسلمانان برای زیارت خانه خدا ـ کعبه ـ راهی مکّه می شوند. مکّه یکی از شهرهای کشور عربستان است که کعبه در آن جا قرار دارد....

داستان آرش کمانگیر به مناسبت 13 تیر جشن تیرگان

تیشتر فرشته رحمت و باران و اپوش دیو دیو خشکسالی ، از جمله داستان های کهن ایرانی است که به مناسبت پیروزی تیشتر ایرانیان باستان جشن تیرگان را در 13 تیرماه برگزار می کردند...